Portal Miasta Orzesze

Pracownicy administracyjni

Pracownicy administracji i obsługi
Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie:


1. Adamczyk Wioleta
2. Drażyk Damian
3. Guzik Karina
4. Kaput Małgorzata
5. Kret Mariola
6. Tkocz Marek
7. Morawska Alina
8. Nowak Kornelia
9. Pisarek Lidia
10. Smolnik Czesława