Portal Miasta Orzesze

Zmiana wysokości opłat

 

Szanowni Rodzice

 

Od stycznia 2023r. zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad godziny podstawy programowej wynosi 1,14zł
(słownie: jeden złoty 14/100).

 

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej nr L/635/22 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze.