Portal Miasta Orzesze

Wolne stanowiska handlowe

Wolne, zadaszone stanowiska handlowe na targowisku miejskim.

INFORMACJA KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ORZESZU
z dnia 15.03.2023r.
O WOLNYCH ZADASZONYCH STANOWISKACH HANDLOWYCH
NA TARGOWISKU W ORZESZU


Na podstawie Zarządzenia Nr 25/2020 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu z dnia 31.12.2020r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji zadaszonych stanowisk handlowych na targowisku w Orzeszu, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że:

Informujemy, że wolne podlegające rezerwacji, są następujące zadaszone stanowiska handlowe na targowisku w Orzeszu, ul, Wawrzyńca (numery stanowisk zgodnie z planem targowiska):
10,12,13,14,15,16,23, 24 - przeznaczone do sprzedaży towarów rolno-spożywczych
6, 27, 28, 29,30,31,32,33, 34 - stanowiska przeznaczone do sprzedaży towarów pozostałych

Wnioski o rezerwację wskazanych zadaszonych stanowisk handlowych można składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 4.

O przydziale rezerwacji stanowisk 6,10,12,13,14,15,16,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34 decyduje kolejność składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat rezerwowania zadaszonych stanowisk handlowych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 4
Tel. 32 2213412
e-mail. zgkim@orzesze.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik
mgr inż. Wiesław Klar