Portal Miasta Orzesze

Podatki lokalne

Wpływy z tytułu podatków lokalnych służą realizacji przez Gminę zadań o znaczeniu lokalnym. Są to sprawy z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury gospodarczej, społecznej itp.

Do podatków lokalnych należą:

  • podatek od nieruchomości
           więcej informacji w BIP
  • podatek rolny
           więcej informacji w BIP
  • podatek leśny
           więcej informacji w BIP
  • podatek od środków transportowych
           więcej informacji w BIP