Portal Miasta Orzesze

Opłaty i nr rachunku

Pobyt dziecka w godzinach od 8.30 do 13.30 jest bezpłatny.

Opłaty za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolu poza 5-godzinnym czasem bezpłatnym, reguluje uchwała nr L/635/22 z dnia 15 grudnia 2022r. od dnia 4 stycznia 2023r. – 1,14 zł. za każdą rozpoczętą godzinę poza 8.30 – 13.30.


Dzienna stawka żywieniowa:
3 posiłki (śniadanie/obiad/podwieczorek) - 11,00 zł
2 posiłki (śniadanie/obiad) - 9,00 zł
2 posiłki (obiad/podwieczorek) - 8,00 zł
1 posiłek (obiad) - 6,00 zł

Odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dokonywana jest na konto bankowe do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Rodzice otrzymują informacje o kwocie do zapłaty na podany przez siebie adres mailowy, albo w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola.

Nr rachunku bankowego: 35 8454 1040 2002 0048 5272 0002