Portal Miasta Orzesze

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024:
Zimowa przerwa świąteczna:
Wiosenna przerwa świąteczna:
Egzamin ósmoklasisty:
Egzamin ósmoklasisty- termin dodatkowy:
Zakończenie I półrocza:
Zakończenie dydaktycznego Roku Szkolnego:

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 22.12.2023
- 2.05.2024
- 31.05.2024

Rekomendacja Rady Rodziców:
- 29.04.2024
- 30.04.2024

4.09.2023
23 - 31.12.2023
28.03 - 2.04.2024
14 - 16.05.2024
10 - 12.06.2024
31.01.2024
21.06.2024

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

wywiadówka inauguracyjna:
wywiadówka za I półrocze:
wywiadówka za II półrocze:

Konsultacje:
- 15.11.2023 r.
- 13.12.2023 r.
- 20.03.2024 r.
- 24.04.2024 r.
- 22.05.2024 r.

Dodatkowe konsultacje ustalane indywidualnie według potrzeb.

13.09.2023
24.01.2024
14.06.2024