Portal Miasta Orzesze

Zajęcia dodatkowe

Nauczyciel prowadzący zajęcia języka angielskiego:

mgr Iwona Faruga

Zajęcia realizowane są we wszystkich, nawet najmłodszych grupach, 2 razy w tygodniu po 30 minut. Nauka jest prowadzona w formie zabaw - często muzycznych - z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy oraz nowoczesnej technologii informacyjnej. 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu terapii SI:

mgr Agata Rzepka

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu logopedii:

mgr Anna Ryguła

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu rytmiki:

mgr Anna Ryguła

 

 

 

 

.

.

.