Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Tomasz Szier został Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Inwestycje kolejowe na terenie Orzesza

Przypominamy mieszkańcom, że teren Gminy Orzesze objęty jest planowanym przebiegiem lub rozwojem sieci kolejowej w przynajmniej 4 kluczowych projektach przewidzianych do realizacji.

Na terenie Orzesza przewidziane są następujące przedsięwzięcia kolejowe:

1. Inwestycje kolejowe CPK w województwie śląskim, na które składa się między innymi zadanie w zakresie inwestycji kolejowych dotyczące przebiegu kolei dużych prędkości na odcinku Katowice -Jastrzębie Zdrój – Ostrawa przez Orzesze. Wybrany wariant inwestorski W72 przebiegu tej linii jest na etapie rozpatrywania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażaleń na wydane postanowienie RDOŚ w Katowicach ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Podczas Śląskiego Protestu przeciwko CPK/KDP, który odbył się w 24 lutego w Mikołowie Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza zebrał podpisy samorządowców pod pismem do Pełnomocnika rządu ds. CPK, które przekazał mu podczas spotkania w Katowicach. Samorządowcy zwracają się w nim o skorzystanie z przysługującej Pełnomocnikowi możliwości wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Więcej informacji na temat CPK znajduje się na: https://www.orzesze.pl/p,364,cpk-centralny-port-komunikacyjny

2. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” w ramach realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028r. to projekt, który zakłada budowę drugiego toru kolejowego w bardzo bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych na odcinku  Orzesze - Orzesze Jaśkowice. Wykonawca wybrany do realizacji tego zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przesłał do Urzędu Miejskiego Orzesze informacje o potrzebie zorganizowania konsultacji z przedstawicielami urzędu w celu przedstawienia i omówienia założeń przyjętych w Koncepcji Programowo – Przestrzennej. Spotkanie odbyło się w UM Orzesze w styczniu tego roku.

Więcej informacji o spotkaniu oraz prezentacja projektu: https://www.orzesze.pl/a,1348,kolej-budowa-drugiego-toru-na-trasie-katowice-ligota-orzesze-jaskowice

3. Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia-Zdroju z Katowicami realizowanej w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”, jest kolejnym projektem, w którym jeden ze wskazanych wariantów zakłada uruchomienie linii kolejowej na odcinku Jastrzębie Zdrój - Pawłowice Śląskie - Żory - Orzesze w celu połączenia miasta Jastrzębie Zdrój z Katowicami. W przedmiotowej sprawie odbyły się dwa spotkania (w listopadzie i grudniu 2023 roku) z projektantem i przedstawicielami PKP PLK w UM Orzesze. 20 listopada 2023r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu Zawadzie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne burmistrza z mieszkańcami. Kolejne miało miejsce 19 lutego 2024 roku, również w SP3, a wzięli w nim udział: mieszkańcy Orzesza, Burmistrz Miasta, przedstawiciel Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych i wykonawcy projektu inwestycji.

Relacja ze spotkania: https://www.orzesze.pl/a,1397,spotkanie-w-sprawie-projektu-kolej

Obecnie trwają konsultacje z projektantem w sprawie ostatecznego przebiegu trasy oraz rozwiązań technicznych dotyczących realizacji inwestycji.

4. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy –Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim” zmierzająca do przywrócenia ruchu pasażerskiego i towarowego na trasie kolejowej Tychy Lodowisko - Bieruń Stary - Bieruń Nowy Oświęcim. Opracowywana została dokumentacja projektowa budowy tej linii kolejowej. W ramach stworzonego przez PKP PLK S.A. Krajowego Programu Kolejowego do 2030 (z perspektywą do roku 2032) zadanie rewitalizacji linii kolejowych 140/169/179/885/138 znajduje się na liście projektów rezerwowych i nie ma zapewnionego finansowania.

Obecnie Orzesze stanowi miejsce przebiegu linii kolejowych przecinających główne drogi miasta bez zastosowania rozwiązań bezkolizyjnych - przejazdy kolejowe przez drogi wojewódzkie w centrum miasta na DW 925 i DW 926. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. Każdorazowo przejazd pociągu przez miasto wiąże się z tworzeniem kilkusetmetrowych korków i blokadą całego centrum miasta. Mając to na względzie i w związku z organizowanym przez PKP PLK S.A. projektem pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” Miasto Orzesze zwróciło się do zarządcy przedmiotowych dróg wojewódzkich o zgłoszenie w ramach prowadzonego naboru przebudowy skrzyżowań linii kolejowej z ul. Rybnicką i Mikołowską celem likwidacji przejazdów w poziomie szyn i budowy skrzyżowań bezkolizyjnych.

Urząd Miasta Orzesze podejmuje wszelkie możliwe działania, by realizacja kolejnych projektów kolejowych nie utrudniła komunikacji oraz życia mieszkańców.

Banery/Logo