Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3,4,5-latki).

6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym.

8.20 - 8.30 Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych (4,5– latki)

8.30 – 9.00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

9.00 – 9.45 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

9.45 - 10.25 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

10.25 - 10.35 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

10.35 - 11.50 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

11.50 - 12.00 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4,5 – latki).

12.00 - 12.40 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych(4 – latki).  12.40 - 14.00 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

14.00 - 14.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych (4,5 – latki).

14.30 – 15.00 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4,5 – latki).

15.00- 17.00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym: 5 godz. Zabawa swobodna (1 godz. dziennie) 6 godz. 15 min. Zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. 15 min. dziennie) 3 godz. 45 min. Zajęcia dydaktyczne (45 min. dziennie) 10 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp. (2 godz. dziennie)

Banery/Logo