Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3
  w Orzeszu-Zawadzie, ul. Szkolna 44, tel. 32 2215271, mail: sp3@orzesze.pl
 2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446
  w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

         Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane
         z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 3 w Orzeszu-Zawadzie danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. cRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający
  z zawartych umó
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji mię
 5. Państwa dane osobowe będą przez Szkołę Podstawową nr 3 w Orzeszu - Zawadzie przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich
 7. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Banery/Logo