Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Tomasz Szier został Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu

 1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli
  z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola.

  2.Kontakty rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami przebiegają według ustalonego
  i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:
  - zebrania z rodzicami,
  - zajęcia otwarte w przedszkolu,

- konsultacji

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu (pokój pracy logopedy   i  innych zajęć rewalidacyjnych)  jeśli jest ono wolne lub w innym wolnym pomieszczeniu,
a nie na korytarzu.

5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, spotkań zespołów lub na prośbę nauczyciela, rodzica, dyrektora przedszkola.

7. Obecność rodziców/opiekunów prawnych  na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:
- nauczyciela,
- dyrektora przedszkola,
- rady pedagogicznej,
- organu nadzorującego przedszkole.

10. Rodzice/opiekunowie prawni  wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

Banery/Logo