Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

„Akcja zima” 2023/2024 - wykaz potrzebnych telefonów

Połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami przez Orzesze

List otwarty burmistrza Orzesza do mieszkańców w sprawie CPK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Konkursy

Co roku Gmina miasto Orzesze ogłasza otwarte konkursy ofert. W Otwartym Konkursie Ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert.
Ogłoszenie zawiera m.in.
  • rodzaj zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację,
  • zasady przyznawania dotacji,
  • terminy i warunki realizacji zadania,
  • termin składania ofert,
  • tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert,
  • termin dokonania wyboru ofert,
  • zrealizowane przez organ administracji publicznej zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty w roku ogłoszenia i w poprzednim roku, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Organizacje pozarządowe

Działające na rzecz orzeskiej społeczności organizacje pozarządowe wspierają miasto w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajając tym samym część istotnych potrzeb jego mieszkańców. Władze Orzesza wykorzystują potencjał organizacji pozarządowych w realizowaniu zadań publicznych.  Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Podstawowe kierunki współpracy i rodzaje zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym określa uchwalany corocznie program współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła rzymskokatolickiego i innymi kościołami czy związkami wyznaniowymi:

Przepisy prawne – BIP

Wybór organizacji pozarządowych, którym powierzona zostaje realizacja na rzecz mieszkańców Orzesza określonych w programie współpracy zadań publicznych następuje w postępowaniu konkursowym:

Ogłoszenie o organizowanych konkursach – BIP

Pozostałe dane dotyczące współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi, tj. informacje o rozstrzygniętych konkursach, obowiązujących przepisach prawnych, są dostępne w BIP

Małe granty – BIP

Banery/Logo